تماس بگیرید

021-91070473


مربی‌گری - کوچینگ

تعداد آزمون ها
6 آزمون
تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
60 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
350,000 تومان
350,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

پیش آزمون
30 دقیقه
هدف از مربی‌گری
4 دقیقه
چرا مربی‌گری؟ - مطالعه آزاد (اختیاری)
30 دقیقه
تعریف مربی‌گری
8 دقیقه
معنی مربی
2 دقیقه
مربی‌گری (Coaching) در برابر مرشدگری (Mentoring)
4 دقیقه
مربی‌گری و مرشدگری - مطالعه آزاد (اختیاری)
15 دقیقه
فواید مربی‌گری - مطالعه آزاد (اختیاری)
20 دقیقه
فواید مربی‌گری
5 دقیقه
فواید مربی‌گری - مطالعه آزاد دوم (اختیاری)
15 دقیقه
آزمون میان فصل
15 دقیقه
تمرین میان‌فصل
10 دقیقه
چگونه یک عادت ایجاد کنیم
4 دقیقه
مفهوم عادت و تغيير آن
11 دقیقه
مکالمه مربی‌گری
5 دقیقه
تمرین
30 دقیقه
مهارت‌های مدیریت اقتضایی
4 دقیقه
مهارت‌های مدیریت اقتضایی
15 دقیقه
فرآیند آموزش / گام‌های رشد در رهبری
2 دقیقه
فرآیند آموزش / گام‌های رشد در رهبری
15 دقیقه
مرحله پیشرفت شغلی D1
3 دقیقه
مرحله پیشرفت شغلی D2
2 دقیقه
مرحله پیشرفت شغلی D3
3 دقیقه
مرحله پیشرفت شغلی D4
2 دقیقه
جمع‌بندی مراحل پیشرفت شغلی
3 دقیقه
آزمون مراحل پیشرفت شغلی
15 دقیقه
حل آزمون مراحل پیشرفت شغلی
8 دقیقه
رفتارشناسی رهبری
3 دقیقه
سبک‌های رهبری
15 دقیقه
سبک‌های رهبری
4 دقیقه
جدول ضمیمه درس رفتار یک رهبر
5 دقیقه
آزمون رفتارشناسی رهبر
16 دقیقه
رفتار یک رهبر
3 دقیقه
عصب رهبری
8 دقیقه
شناخت مغز - بخش نخست
6 دقیقه
شناخت مغز - بخش دوم
7 دقیقه
مربی‌گری مغزمحور و جمع‌بندی
7 دقیقه
مقدمه و تعریف شایستگی محوری
4 دقیقه
مجموعه شایستگی‌های محوری لومینگر
60 دقیقه
شایستگی محوری برای مدیران اجرایی
7 دقیقه
خود ارزیابی و مطالعه لیست نهایی شایستکی ها
45 دقیقه
مقدمه و رفتارشناسی
2 دقیقه
گام نخست
3 دقیقه
گام دوم
4 دقیقه
گام سوم
4 دقیقه
مطالعه تکمیلی - بخشی از کتاب «کشتن مرغ مینا»
10 دقیقه
مثال 1 برای بخشهایی از یک مکالمه مربی‌گری
4 دقیقه
مثال 2 برای بخشهایی از یک مکالمه مربی‌گری
6 دقیقه
آزمون میان فصل
15 دقیقه
گام چهارم
4 دقیقه
گام پنجم
3 دقیقه
گام ششم
4 دقیقه
گامهای هفتم و هشتم
4 دقیقه
تمرین فصل مربی‌گری 8 مرحله‌ای
0 دقیقه
هنر ظریف بازخورد دادن
6 دقیقه
تكميلي: قدرت عادت
8 دقیقه
کتاب صوتی 67 شایستگی لومینگر (صدا: اشکان ایلخانی)
41 دقیقه
جمع‌بندی
14 دقیقه

نظرات


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای