تماس بگیرید

021-91070473


مروری بر مهارت‌های فروش

مروری بر مهارت‌های فروش
تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
89,000 تومان
89,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه و معرفی دوره
7 دقیقه
آمادگی برای فروش- بخش اول
7 دقیقه
آمادگی برای فروش- بخش دوم
3 دقیقه
تاثیرگذاری مثبت در اولین برخورد
7 دقیقه
ارایه محصول
6 دقیقه
منافع پزشک
3 دقیقه
اثبات بیانیه برای فروش
7 دقیقه
ایجاد ارتباط
5 دقیقه
بررسی میزان پذیرش
4 دقیقه
مواجهه با مخالفت ها
7 دقیقه
تکمیل فروش
5 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای