تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ریاضی پایه ریاضی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
21 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
مدرس دوره
سعید جلالی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری
31 دقیقه
بسط دو جمله ای
32 دقیقه
تابع چند جمله ای ومعادله درجه 2
34 دقیقه
تابع چند جمله ای و معادله درجه 2 - قسمت دوم
28 دقیقه
معادله گنگ و گویا
36 دقیقه
حل نامعادله
31 دقیقه
تصاعد عددی
24 دقیقه
تصاعد هندسی و حد مجموع
26 دقیقه
تابع ، دامنه ، تساوی تابع
37 دقیقه
انتقال ، بازتاب ، انبساط در نمودار
25 دقیقه
اعمال اصلی و ترکیب در توابع
29 دقیقه
یکنوایی -تابع زوج و فرد
38 دقیقه
تابع یک به یک ، وارون تابع
26 دقیقه
ب.م.م و ک.م.م
27 دقیقه
دوره تناوب - تابع جزء صحیح
33 دقیقه
لگاریتم - تابع نمایی
31 دقیقه
مثلثات -روابط
36 دقیقه
مثلثات -روابط قسمت دوم
حل معادله مثلثاتی - قسمت اول
33 دقیقه
حل معادله مثلثاتی - قسمت دوم
27 دقیقه
توابع وارون مثلثاتی
27 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای