تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع روانشناسی رشته انسانی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
7 ساعت
تعداد جلسات
17 جلسه
تعداد فراگیر
20 نفر
مدرس دوره
سید مرتضی ناوندی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه
27 دقیقه
رویکردها
29 دقیقه
روش تحقیق
28 دقیقه
مفهوم رشد، ویژگی ها، نظریات
30 دقیقه
کودکی اول و دوم و مقایسه
26 دقیقه
نوجوانی - بخش اول
24 دقیقه
نوجوانی - بخش دوم
12 دقیقه
ادراک، بینایی
21 دقیقه
توجه و انواع آن
23 دقیقه
حافظه و اصول آن
21 دقیقه
انواع حافظه
21 دقیقه
اشکال مختلف زبان و ساختارهای مغزی زبان
28 دقیقه
مفهوم سلامت روان، روانشناسی سلامت
21 دقیقه
فشار روانی و واکنش در برابر آن
34 دقیقه
ناکامی و تعارض
20 دقیقه
انواع اختلالات روانی
28 دقیقه
انواع درمان اختلالات روانی
18 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- بیش از 15 سال سابقه تدریس در مدارس معتبر تهران


امتیاز

3.83 از 5 / 3 رای