سید مرتضی ناوندی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سید مرتضی ناوندی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : مشاوره
محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی:

- بیش از 15 سال سابقه تدریس در مدارس معتبر تهران

دور‌‌ه‌های سید مرتضی ناوندی