تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع خلاقیت موسیقی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
تعداد فراگیر
120 نفر
مدرس دوره
سیما قبادی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

فیزیک صوت و مبانی موسیقی
44 دقیقه
وزن و ریتم
45 دقیقه
فاصله - بخش اول
40 دقیقه
فاصله - بخش دوم
23 دقیقه
گام (ماژور و مینور دیزدار)
39 دقیقه
گام (ماژور و مینور بمل دار)
37 دقیقه
ادامه گام
45 دقیقه
هارمونی (آکوردهای سه صدایی، چهارصدایی و پنج صدایی)
37 دقیقه
هارمونی ( پیوند آکوردها و کادانس ها)
52 دقیقه
فرم در موسیقی و آشنایی با سبک های تاریخ موسیقی غرب - بخش اول
41 دقیقه
فرم در موسیقی و آشنایی با سبک های تاریخ موسیقی غرب - بخش دوم
21 دقیقه
سازشناسی - بخش اول
42 دقیقه
سازشناسی - بخش دوم
35 دقیقه
سازشناسی - بخش سوم
13 دقیقه
سازشناسی - بخش چهارم
22 دقیقه
دستگاه های موسیقی ایرانی - بخش اول
24 دقیقه
دستگاه های موسیقی ایرانی - بخش دوم
24 دقیقه
دستگاه های موسیقی ایرانی - بخش سوم
29 دقیقه
اختصارات و نشانه ها در موسیقی
15 دقیقه
حل تست های کنکور
20 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- طراح سوالات ازمون های خلاقیت موسیقی کنکور هنر قلم چی

- مولف کتب درس خلاقیت موسیقی انتشارات آیندگان، ده استاد ، ایران سنجش ، ابی قلم چی ، سبز قلم چی


امتیاز

4.58 از 5 / 6 رای