سیما قبادی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سیما قبادی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- طراح سوالات ازمون های خلاقیت موسیقی کنکور هنر قلم چی

- مولف کتب درس خلاقیت موسیقی انتشارات آیندگان، ده استاد ، ایران سنجش ، آبی قلم چی ، سبز قلم چی

دور‌‌ه‌های سیما قبادی