تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع هندسه تحلیلی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
مدرس دوره
سامان اسپهرم
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

بردار
38 دقیقه
ضرب داخلى و ويژگى هايش
36 دقیقه
ضرب خارجى و ويژگى هايش
34 دقیقه
خط
37 دقیقه
صفحه
37 دقیقه
اوضاع خط و صفحه نسبت به هم
26 دقیقه
دايره
39 دقیقه
بيضى
31 دقیقه
سهمى
23 دقیقه
هذلولى
29 دقیقه
انتقال محور هاى مختصات
23 دقیقه
مسائل تركيبى مقاطع مخروطى
31 دقیقه
ماتريس، عمليات و ويژگى ها
38 دقیقه
ماتريس هاى متقارن و پاد متقارن و دترمينان
33 دقیقه
مسائل تركيبى ماتريس و دترمينان
22 دقیقه
دترمينان و ويژگى هاى آن
24 دقیقه
ماتريس وارون
30 دقیقه
دستگاه
23 دقیقه
بحث دستگاه
20 دقیقه
جمع بندى فصل دستگاه معادلات خطی
27 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی: 

- مولف کتاب سوال های ریاضیات دوم دبیرستان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب گام به گام حسابان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب هندسه 1 و 2 انتشارات ایران باستان


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای