تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع دیفرانسیل (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
18 ساعت
تعداد جلسات
35 جلسه
تعداد فراگیر
6 نفر
مدرس دوره
سعید جلالی
بسته است

توضیحات دوره

آموزش جامع دیفرانسیل - (کنکور نظام قدیم)

جلسات دوره

دستگاه اعداد حقیقی
33 دقیقه
قدر مطلق و نامساوی مثلثی
31 دقیقه
بازو بسته بودن مجموعه ها و تست های مروری فصل صفر
24 دقیقه
همگرایی دنباله ها و کران داری
30 دقیقه
تعریف دنباله و یکنوایی دنباله ها
30 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج فصل1
29 دقیقه
مفاهیم ، محاسبه حد و قضیه فشردگی
32 دقیقه
تعریف دنباله ای حد
30 دقیقه
تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث حد
27 دقیقه
پیوستگی در نقطه و در بازه
31 دقیقه
قضیه مقدار میانی ، قضیه بولتزانو و پیوستگی توابع معکوس
26 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث پیوستگی
32 دقیقه
مجانب قائم و افقی و حد در بی نهایت
31 دقیقه
مجانب مایل و هم ارزی نیوتن
31 دقیقه
تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث مجانب
34 دقیقه
مشتق پذیری و آهنگ تغییر
31 دقیقه
مفاهیم و تعریف مشتق و قواعد مشتق گیری
30 دقیقه
معادله مماس و قائم از نقطه ای روی منحنی و خارج آن
32 دقیقه
مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمنی و مرکب
29 دقیقه
مشتق توابع معکوس ، نمایی و لگاریتمی
34 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث مشتق
29 دقیقه
نقاط بحرانی ، اکسترمم موضعی سراسری
32 دقیقه
بهینه سازی
28 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری مبحث بحرانی و بهینه سازی
31 دقیقه
تقعر و نقطه عطف
34 دقیقه
تحلیل نمودار Fو Fٌ و بهینه سازی
29 دقیقه
نمودار شناسی
34 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری مبحث نمودار شناسی
32 دقیقه
خواص سیگما و کران های انتگرال
34 دقیقه
انتگرال گیری تابع اولیه - قسمت اول
36 دقیقه
انتگرال گیری تابع اولیه -قسمت دوم
28 دقیقه
انتگرال گیری معین
33 دقیقه
قضیه مقدار میانگین و سطح محصور
28 دقیقه
تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال
31 دقیقه
بررسی تست کنکور 93
35 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای