تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع زیست پیش دانشگاهی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
24 جلسه
تعداد فراگیر
24 نفر
مدرس دوره
علی کرامت
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

کشف ماهیت ژن و معرفی ساختار ژن
33 دقیقه
رونویسی
35 دقیقه
ترجمه
34 دقیقه
تنظیم بیان ژن و جهش
35 دقیقه
مهندسی ژنتیک
37 دقیقه
کاربرد مهندسی ژنتیک
25 دقیقه
پیدایش و گسترش حیات
37 دقیقه
پیدایش و گسترش جانوران و نظریه داروین
36 دقیقه
شواهد گوناگونی در جانداران
45 دقیقه
تعادل هاردی- واینبرگ
35 دقیقه
عوامل تغییر دهنده جمعیت ها
34 دقیقه
اثر انتخاب طبیعی روی صفات و استمرارگوناگونی در جمعیت
28 دقیقه
گونه
36 دقیقه
پویایی در جمعیت ها و اجتماعات زیستی
40 دقیقه
روابط بین موجودات و اثر رقابت در شکل گیری جمعیت ها
32 دقیقه
رفتار شناسی
29 دقیقه
مراحل نوری فتوسنتز
35 دقیقه
مراحل تاریکی فتوسنتز
37 دقیقه
تنفس هوازی
35 دقیقه
تنفس بی هوازی
28 دقیقه
ویروس ها و باکتری ها
49 دقیقه
آغازیان - بخش اول
33 دقیقه
آغازیان - بخش دوم
26 دقیقه
قارچ ها
43 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 


امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای