علی کرامت

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : علی کرامت
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : زیست گیاهی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف کتاب كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 

دور‌‌ه‌های علی کرامت