تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع زیست پایه 2 سال سوم دبیرستان (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
12 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
26 جلسه
تعداد فراگیر
18 نفر
مدرس دوره
علی کرامت
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

ایمنی بدن (دفاع اختصاصی و غیراختصاصی)
38 دقیقه
اختلال در دستگاه ایمنی - نورون و پتانسیل عصبی
42 دقیقه
دستگاه عصبی انسان
38 دقیقه
دستگاه عصبی جانوران - حواس در جانوران
38 دقیقه
حواس در انسان
49 دقیقه
تنظیم هورمونی
35 دقیقه
انواع هورمون و عملکرد آنها
37 دقیقه
ماده ژنتیکی - قسمت اول
39 دقیقه
ماده ژنتیکی - قسمت دوم
39 دقیقه
تقسیم سلولی و کروموزوم
39 دقیقه
چرخه ی سلولی و میتوز
24 دقیقه
میوز - تقسیم میوز ، گامت زایی
35 دقیقه
میوز - نشانگان داون، انواع تولیدمثل
23 دقیقه
ژنتیک - مفاهیم
38 دقیقه
ژنتیک - احتمالات
48 دقیقه
ژنتیک - گروه خونی و بیماری ها
32 دقیقه
ژنتیک - دودمانه
41 دقیقه
ژنتیک - پرندگان و حشرات
40 دقیقه
تولیدمثل در گیاهان - قسمت اول
19 دقیقه
تولیدمثل در گیاهان - قسمت دوم
19 دقیقه
رشدو نمو درگیاهان
40 دقیقه
هورمون های گیاهی
36 دقیقه
رشد و نمو در جانوران، دستگاه تولیدمثلی مرد
25 دقیقه
دستگاه تولیدمثلی زن، رشد و نمو جنین
34 دقیقه
بررسی سوالات کنکور 94
45 دقیقه
اصلاحات کتاب درسی
37 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 


امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای