تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع زیست پایه 1 سال دوم دبیرستان (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
8 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
تعداد فراگیر
22 نفر
مدرس دوره
علی کرامت
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

سفری به درون سلول - قسمت اول
41 دقیقه
سفری به درون سلول - قسمت دوم
45 دقیقه
بافت های جانوری
47 دقیقه
بافت های گیاهی
28 دقیقه
تغذیه و گوارش - قسمت دوم
52 دقیقه
تنفس - قسمت اول
27 دقیقه
تنفس - قسمت دوم
29 دقیقه
گردش مواد در جانوران
37 دقیقه
قلب انسان
34 دقیقه
رگ های خونی و خون
56 دقیقه
گردش مواد در گیاهان
50 دقیقه
دفع مواد زاید و کلیه
54 دقیقه
حرکت - بخش اول
37 دقیقه
حرکت - بخش دوم
21 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 


امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای