تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی دوم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
8 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
39 جلسه
تعداد فراگیر
34 نفر
مدرس دوره
محمد کنف چیان
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
- توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
- طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي 
- راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

جلسات دوره

عدد وشمارش
18 دقیقه
دسته های ده تایی و یکی
10 دقیقه
حل مسأله به روش رسم شکل
17 دقیقه
جمع و تفریق
23 دقیقه
شمارش چند تا چند تا
25 دقیقه
جمع و تفریق ده تایی
15 دقیقه
جمع و تفریق
16 دقیقه
حل مسأله به روش الگو سازی
12 دقیقه
جمع و تفریق دو رقمی
17 دقیقه
جمع و تفریق دو عدد
18 دقیقه
یاد آوری شکل های هندسی
10 دقیقه
روابط بین شکل ها
12 دقیقه
حل مساله به روش الگویابی
17 دقیقه
تقارن - قسمت اول
17 دقیقه
تقارن - قسمت دوم
19 دقیقه
معرفی پول
16 دقیقه
معرفی عددهای سه رقمی
13 دقیقه
حل مسأله به روش حذف حالت های نامطلوب
24 دقیقه
عددهای سه رقمی تقریبی
10 دقیقه
امادگی برای جمع و تفریق
14 دقیقه
اندزه گیری طول
11 دقیقه
اندازه گیری دقیق تر
8 دقیقه
حدس و آزمایش
19 دقیقه
واحد سانتی متر
13 دقیقه
واحد میلی متر
8 دقیقه
مقایسه اعداد
12 دقیقه
جمع وتفریق عددهای سه رقمی
16 دقیقه
حل مسأله به روش زیر مسأله
16 دقیقه
جمع در جدول ارزش مکانی
13 دقیقه
تفریق در جدول ارزش مکانی
18 دقیقه
قسمتی از یک واحد
8 دقیقه
نمایش کسرها
10 دقیقه
حل مسأله به روش حل مسأله ساده تر
15 دقیقه
مفهوم احتمال
17 دقیقه
احتمال و کسر
18 دقیقه
سرشماری
13 دقیقه
نمودار ستونی
27 دقیقه
حل مسأله به روش نمادین
19 دقیقه
نمودار تصویری - انتخاب نمودار
14 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف کتاب ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارات ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....


امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای