تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی علوم سوم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
14 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
17 جلسه
تعداد فراگیر
32 نفر
مدرس دوره
فرناز فهیمی امید
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسي
- توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسی
- طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی  
- حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبيه سازی کلاس درس
- راهنمايی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسي
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

جلسات دوره

خوراکی‌ها
20 دقیقه
مواد اطراف ما 1 - قسمت اول
21 دقیقه
مواد اطراف ما 1 - قسمت دوم
24 دقیقه
مواد اطراف ما 2 - قسمت اول
17 دقیقه
مواد اطراف ما 2 - بخش دوم
16 دقیقه
آب ماده‌ی پر ارزش
37 دقیقه
زندگی ما و آب
28 دقیقه
نور و مشاهده‌ی اجسام
33 دقیقه
جستجو کنیم و بسازیم
11 دقیقه
نیرو همه جا 1
19 دقیقه
نیرو همه جا 2
25 دقیقه
بکارید و ببینید - قسمت اول
21 دقیقه
بکارید و ببینید - قسمت دوم
17 دقیقه
هرکدام جای خود 1
23 دقیقه
هرکدام جای خود 2
26 دقیقه
از گذشته تا آینده
13 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای