تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی هندسه یازدهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
27 جلسه
تعداد فراگیر
105 نفر
مدرس دوره
رضا پورحسینی
بسته است

توضیحات دوره

ویژگی های دوره:

  • ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
  • شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
  • تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
  • ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
  • استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
  • کتاب هندسه یازدهم مشتمل بر سه فصل دایره، تبدیلات هندسی  و روابط طولی در شکل های هندسی است. در این دوره آموزشی مطالب کتاب در هر مبحث به صورت کامل تشریح شده و در پایان جلسات مشخص، یک جلسه حل تمرین جهت درک عمیق مطلب تعبیه شده است. حل نمونه سوالات در قالب سوالات نیمسال اول و دوم  جهت افزایش مهارت حل مسئله در دانش آموزان نیز در دوره در نظر گرفته شده است.

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه: حمیدرضا امیری

جلسات دوره

تعاریف و مفاهیم اولیه دایره
27 دقیقه
قضایای قطر عمود بر وتر و زاویه محاطی
31 دقیقه
زاویه ظلی، وترهای موازی، زاویه های وترهای متقاطع
30 دقیقه
حل مساله فصل اول - قسمت اول
30 دقیقه
روابط طولی در دایره
40 دقیقه
قضیه دو مماس
28 دقیقه
اوضاع نسبی دو دایره و مماس مشترک‌های آن‌ها
25 دقیقه
حل مساله - قسمت دوم
30 دقیقه
چندضلعی محاطی و دایره محیطی
32 دقیقه
چند ضلعی محیطی و دایره محاطی
44 دقیقه
چند ضلعی های منتظم
25 دقیقه
حل مساله - قسمت سوم
25 دقیقه
یادآوری مفاهیم اولیه تبدیل
33 دقیقه
بازتاب
36 دقیقه
انتقال
27 دقیقه
دوران
30 دقیقه
تجانس
32 دقیقه
اثبات قضایای تجانس ، حل مسئله و تبدیل‌های همانی
31 دقیقه
کاربردهایی از بازتاب
28 دقیقه
قضیه سینوس ها
38 دقیقه
قضیه کسینوس ها
27 دقیقه
حل تمرین - قسمت اول
23 دقیقه
قضیه نیمساز داخلی
25 دقیقه
قضیه هرون و مساحت مثلث
28 دقیقه
حل تمرین - قسمت دوم
25 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
39 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 


امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای