تماس بگیرید

021-91070473


جمع بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (ویژه کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
16 جلسه
تعداد فراگیر
7 نفر
مدرس دوره
رضا پورحسینی
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره
دوره آنلاین جمع بندی گسسته، جبر و احتمال از ابرازهای مهم جمع بندی در هفته های پایانی پیش از کنکور است.
در این دوره آنلاین در ابتدای هر جلسه خلاصه درس های مهم کنکوری توسط استاد ارائه می شود و در ادامه تست های کنکور متناسب با هر مبحث بررسی می شود
از ویژگی های بارز این دوره، تحلیل تست های کنکور 94 تا 96 توسط استاد می باشد.
- تعداد جلسات آموزشی : 16 جلسه 
- زمان کل جلسات دوره :  10 ساعت

 

جلسات دوره

گراف
55 دقیقه
استدلال ریاضی
35 دقیقه
بخش پذیری - الگوریتم تقسیم - مبنا
36 دقیقه
اعداد اول - ب م م - ک م م
47 دقیقه
همنهشتی - محاسبه باقیمانده تقسیم
43 دقیقه
رقم یکان ، آزمون های بخش پذیری، معادله سیاله
26 دقیقه
جبر مجموعه ها و ضرب دکارتی
31 دقیقه
رابطه - رابطه هم ارزی - افراز
49 دقیقه
آنالیز ترکیبی - ترکیبیات - اصل شمول و عدم
44 دقیقه
احتمال هم شانس و غیر هم شانس
33 دقیقه
احتمال در فضای پیوسته و قوانین احتمال
36 دقیقه
احتمال شرطی و دو جمله ای - متغیرهای تصادفی و ...
37 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 93
24 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 94
34 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 95
32 دقیقه
سوالات منتخب کنکور سراسری ریاضی 96
32 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای