تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی چهارم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
35 جلسه
تعداد فراگیر
10 نفر
مدرس دوره
محمد کنف چیان
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- آموزش کتاب درسی به صورت کامل با بيانی ساده و روان
- حل تمرين ها و سوالات کليدی کتاب درسی
- انجام آزمايش و دست ورزی جهت مفهومی سازی مطلب
- ايجاد فرصت بازآموزي برای دانش آموزان
- به کارگيری نرم افزارها و بازی های آموزشي تعاملی
- تدريس به شيوه کلاس های هوشمند

جلسات دوره

حل مسأله
14 دقیقه
عددنویسی
21 دقیقه
الگوها
24 دقیقه
ماشین های ورودی و خروجی
15 دقیقه
معرفی میلیون
23 دقیقه
حل مسأله
17 دقیقه
شناخت کسر
17 دقیقه
جمع و تفریق کسرها
22 دقیقه
تساوی کسرها
23 دقیقه
ضرب عدد در کسر
19 دقیقه
حل مسأله
14 دقیقه
ضرب دو عدد دورقمی
23 دقیقه
محاسبه ضرب
25 دقیقه
محاسبه های تقریبی
20 دقیقه
تقسیم و بخش پذیری
22 دقیقه
تقسیم بر عددهای یک رقمی
22 دقیقه
تقسیم بر عددهای دو رقمی
27 دقیقه
حل مسأله
9 دقیقه
زاویه
13 دقیقه
اندازه گیری زاویه
24 دقیقه
اندازه گیری زمان
اندازه گیری طول
10 دقیقه
حل مسأله
12 دقیقه
عدد مخلوط
15 دقیقه
عدد اعشاری
17 دقیقه
جمع و تفریق اعداد اعشاری
18 دقیقه
ارزش مکانی عددهای اعشاری
27 دقیقه
حل مسأله
9 دقیقه
عمود - موازی
11 دقیقه
چهار ضلعی ها
14 دقیقه
مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
25 دقیقه
محیط و مساحت
24 دقیقه
حل مسأله
9 دقیقه
نمودار خط شکسته
33 دقیقه
احتمال
14 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف کتاب ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارات ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای