تماس بگیرید

021-91070473


آموزش ریاضی پنجم تکمیلی + (ابتدایی)

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
24 جلسه
تعداد فراگیر
19 نفر
مدرس دوره
محمد کنف چیان
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- مرور مفاهيم کتاب درسي به صورت خلاصه
- آمادگي براي آزمون هاي نمونه دولتي و تيزهوشان در سال ششم
- حل مسائل خلاقانه از آزمون هاي معتبر بين المللي (کانگورو-چين-رياضي انگلستان)
- حل تست هاي مشترک آزمون هاي تيزهوشان و نمونه دولتي
- قابل استفاده براي دانش آموزان سال پنجم و ششم

جلسات دوره

عدد نویسی و محاسبات عددی و معرفی میلیارد
32 دقیقه
جمع و تفریق اعداد مرکب
43 دقیقه
الگوها
31 دقیقه
کسر بزرگتر از واحد
29 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مخلوط
35 دقیقه
ضرب کسرها
31 دقیقه
تقسیم کسرها
28 دقیقه
ضرب عددهای مخلوط
25 دقیقه
نسبت و نسبت های مساوی
33 دقیقه
تناسب
29 دقیقه
درصد
35 دقیقه
تقارن محوری
19 دقیقه
تقارن مرکزی
16 دقیقه
زاویه و نیم ساز
27 دقیقه
چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها
24 دقیقه
اعداد اعشاری و جمع و تقریق اعداد اعشاری
22 دقیقه
ضرب اعداد اعشاری و مسائل ترکیبی
23 دقیقه
مساحت لوزی و ذوزنقه
27 دقیقه
محیط دایره
23 دقیقه
گنجایش
40 دقیقه
حجم
39 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده ها
18 دقیقه
میانگین
29 دقیقه
احتمال
13 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف کتاب ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارات ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای