تماس بگیرید

021-91070473


میکرو آموزش شیمی پایه - غلظت و نقطه جوش

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
18 جلسه
تعداد فراگیر
26 نفر
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

ppm
16 دقیقه
ppm pdf
درصد جرمی
15 دقیقه
pdf درصد جرمی
غلظت مولی (مولار)
18 دقیقه
pdf غلضت مولی (مولار)
انحلال پذیری (1)
26 دقیقه
pdf انحلال پذیری (1)
انحلال پذیری (2)
18 دقیقه
pdf انحلال پذیری (2)
رقیق کردن
22 دقیقه
pdf رقیق کردن
تعیین قطبیت مولکول ها
18 دقیقه
pdf تعیین قطبیت مولکول ها
نیروهای بین مولکولی
21 دقیقه
pdf نیروهای بین مولکولی
نحوه تعیین نقطه جوش
18 دقیقه
pdf تعیین نقطه جوش

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای