تماس بگیرید

021-91070473


میکرو آموزش شیمی پایه - غلظت و نقطه جوش

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
18 جلسه
تعداد فراگیر
26 نفر
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

ppm
16 دقیقه
ppm pdf
0 دقیقه
درصد جرمی
15 دقیقه
pdf درصد جرمی
0 دقیقه
غلظت مولی (مولار)
18 دقیقه
pdf غلضت مولی (مولار)
0 دقیقه
انحلال پذیری (1)
26 دقیقه
pdf انحلال پذیری (1)
0 دقیقه
انحلال پذیری (2)
18 دقیقه
pdf انحلال پذیری (2)
0 دقیقه
رقیق کردن
22 دقیقه
pdf رقیق کردن
0 دقیقه
تعیین قطبیت مولکول ها
18 دقیقه
pdf تعیین قطبیت مولکول ها
0 دقیقه
نیروهای بین مولکولی
21 دقیقه
pdf نیروهای بین مولکولی
0 دقیقه
نحوه تعیین نقطه جوش
18 دقیقه
pdf تعیین نقطه جوش
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای