تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی علوم چهارم جدید (ابتدایی)

تعداد فصل ها
14 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
27 جلسه
تعداد فراگیر
34 نفر
مدرس دوره
فرناز فهیمی امید
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی مطابق بااهداف آموزشی کتاب
- ارائه و توضيح فعاليت ها و تمرين های مشابه کتاب درسی
- ارائه تمرين ها و سوالات مناسب برای مرور درس و آمادگی برای آزمون ها
- استفاده از انيميشن ،فيلم و شکل های مناسب آموزشی برای يادگيری بهتر
- ارائه مثال هاي کاربردي متناسب با مفاهيم کتاب درسي

جلسات دوره

مخلوط‌ها در زندگی - قسمت اول
20 دقیقه
مخلوط‌ها در زندگی - قسمت دوم
29 دقیقه
انرژی نیاز هر روز ما
23 دقیقه
انرژی الکتریکی - قسمت اول
15 دقیقه
انرژی الکتریکی - قسمت دوم
29 دقیقه
گرما و ماده - قسمت اول
11 دقیقه
گرما و ماده - قسمت دوم
22 دقیقه
گرما و ماده - قسمت سوم
21 دقیقه
سنگ‌ها - قسمت اول
23 دقیقه
سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - قسمت دوم
24 دقیقه
آهن‌ربا در زندگی - قسمت اول
19 دقیقه
آهن‌ربا در زندگی - قسمت دوم
16 دقیقه
آسمان در شب - قسمت اول
15 دقیقه
آسمان در شب - قسمت دوم
14 دقیقه
بدن ما (1) - قسمت اول
17 دقیقه
بدن ما (1) - قسمت دوم
23 دقیقه
بدن ما (2) - قسمت اول
28 دقیقه
بدن ما (2) - قسمت دوم
18 دقیقه
بدن ما (2) - قسمت سوم
21 دقیقه
بی‌مهره‌ها - قسمت اول
13 دقیقه
بی‌مهره‌ها - قسمت دوم
11 دقیقه
گوناگونی گیاهان - قسمت اول
0 دقیقه
گوناگونی گیاهان - قسمت دوم
24 دقیقه
زیستگاه
23 دقیقه
حل تمرین نیم‌‎سال اول
21 دقیقه
حل تمرین نیم‌سال دوم
22 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای