تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی علوم ششم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
16 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
31 جلسه
تعداد فراگیر
58 نفر
مدرس دوره
فرناز فهیمی امید
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
- استفاده از انيميشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی 
- توضيح درخت دانش و طبقه بندی مطالب درس
- تدريس کامل آزمايش کنيد در حين تدريس
- استفاده از انيميشن های جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

جلسات دوره

سرگذشت دفتر من - قسمت اول کاوشگری
29 دقیقه
سرگذشت دفتر من - قسمت دوم
17 دقیقه
سرگذشت دفتر من - قسمت سوم
27 دقیقه
کارخانه کاغذ سازی - قسمت اول
28 دقیقه
کارخانه کاغذ سازی - قسمت دوم
28 دقیقه
سفربه اعماق زمین - قسمت اول
16 دقیقه
سفربه اعماق زمین - قسمت دوم
16 دقیقه
زمین پویا - قسمت اول
24 دقیقه
زمین پویا - قسمت دوم
25 دقیقه
کاوشگری درس زمین پویا
4 دقیقه
ورزش و نیرو 1
20 دقیقه
کاوشگری درس ورزش و نیرو 1
7 دقیقه
ورزش و نیرو 2- قسمت اول
17 دقیقه
ورزش و نیرو 2 - قسمت دوم
21 دقیقه
ورزش و نیرو 2 - قسمت سوم
11 دقیقه
کاوشگری درس ورزش و نیرو 2
8 دقیقه
طراحی کنیم و بسازیم
7 دقیقه
سفر انرژی - قسمت اول
11 دقیقه
سفر انرژی - قسمت دوم
17 دقیقه
کاوشگری سفر انرژی
7 دقیقه
خیلی کوچک ، خیلی بزرگ
18 دقیقه
شگفتی های برگ - قسمت اول
20 دقیقه
شگفتی های برگ - قسمت دوم
15 دقیقه
جنگل برای کیست ؟- قسمت اول
13 دقیقه
جنگل برای کیست ؟- قسمت دوم
21 دقیقه
سالم بمانیم - قسمت اول
18 دقیقه
سالم بمانیم - قسمت دوم
27 دقیقه
از گذشته تا آینده
12 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
18 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
22 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 


امتیاز

3.90 از 5 / 5 رای