تماس بگیرید

021-91070473


دوره هوش و استعدادتحلیلی ویژه پایه ششم ابتدایی

دوره هوش و استعدادتحلیلی ویژه پایه ششم ابتدایی
تعداد آزمون ها
51 آزمون
تعداد فصل ها
33 فصل
مدت دوره
26 ساعت
تعداد جلسات
156 جلسه
مدرس دوره
کوشا صمیمی
بسته است

توضیحات دوره

برنامه راهبردی بهار
 

جلسات دوره

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
18 دقیقه
pdf تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
خلاصه تست استندفورد-بینه برای سنجش اولیه دانش آموزان
کتاب انگلیسی advanced IQ tests ( کتاب اول فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
کتاب انگلیسی intelligence_tests ( کتاب دوم فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
تمرین برش برای تقویت هوش فضایی (این گسترده ها را برش بزنید، بارها و بارها جلو چشم خود تا بزنید، به مرور زمان مغز شما این توانایی را پیدا می کند.)
حل تمرین های تکمیلی - بخش اول
21 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش دوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش سوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش چهارم
16 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش پنجم
10 دقیقه
آزمون اول
ویدیوی حل آزمون اول
24 دقیقه
آزمون دوم
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش اول
19 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش دوم
25 دقیقه
آزمون سوم
ویدیوی حل آزمون سوم
30 دقیقه
آزمون چهارم
ویدیوی حل آزمون چهارم
26 دقیقه
آزمون پنجم
ویدیوی حل آزمون پنجم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت یک
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت سوم
24 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت چهارم
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت پنجم
16 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت یک
22 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت سوم
14 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت دوم
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت سوم
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت دوم
21 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر هوش ششم
آزمون 22 آذر دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 22 آذر دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر دقت و سرعت هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 22 آذر هوش ششم
آزمون 28 آذر هوش ششم
20 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر هوش ششم
آزمون 28 آذر دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر دقت و سرعت هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 6 دی هوش ششم
30 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 6 دی هوش ششم
آزمون 6 دی دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی سرعت و دقت هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 6 دی دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 13 دی هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی هوش ششم
آزمون 13 دی دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 20 دی هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی هوش ششم
آزمون 20 دی دقت و سرعت هوش ششم
7 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 26 دی هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی هوش ششم
آزمون 26 دی دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 4 بهمن هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن هوش ششم
آزمون 4 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 10 بهمن هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن هوش ششم
آزمون 10 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 18 بهمن هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 بهمن هوش ششم
آزمون 18 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 24 بهمن هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن هوش ششم
آزمون 24 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 2 اسفند هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند هوش ششم
آزمون 2 اسفند هوش دقت و سرعت ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
آزمون 8 اسفند هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند هوش ششم
آزمون 8 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
فرم تکمیل اطلاعات
آزمون 16 اسفند هوش ششم
30 دقیقه
آزمون 16 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
نظرسنجی هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند دقت وسرعت هوش ششم
آزمون 22 اسفند هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند هوش ششم
آزمون 22 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند دقت وسرعت هوش ششم
آزمون 5 فروردین هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 فروردین هوش ششم
آزمون 5 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
آزمون 5 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
نظرسنجی دوم هوش
آزمون 14 فروردین خلاقیت پایه ششم
20 دقیقه
pdf حل آزمون 14 فروردین خلاقیت پایه ششم
آزمون 22 فروردین هوش ششم
30 دقیقه
آزمون 22 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین دقت وسرعت هوش ششم
آزمون 28 فروردین هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 28 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین هوش ششم
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین دقت وسرعت هوش ششم
آزمون 5 اردیبهشت خلاقیت پایه ششم
20 دقیقه
pdf حل آزمون 5 اردیبهشت خلاقیت پایه ششم
آزمون 11 اردیبهشت هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 11 اردیبهشت دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل آزمون 11 اردیبهشت هوش پایه ششم
pdf حل آزمون 11 اردیبهشت دقت و سرعت هوش پایه ششم
آزمون 18 اردیبهشت هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 18 اردیبهشت دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل آزمون 18 اردیبهشت هوش پایه ششم
pdf حل آزمون 18 اردیبهشت دقت و سرعت هوش پایه ششم
نظرسنجی هوش ششم
5 دقیقه
آزمون 26 اردیبهشت هوش پایه ششم
30 دقیقه
آزمون 26 اردیبهشت دقت و سرعت هوش پایه ششم
10 دقیقه
pdf حل آزمون 26 اردیبهشت هوش پایه ششم
pdf حل آزمون 26 اردیبهشت دقت و سرعت هوش پایه ششم
سوالات آزمون 2 خرداد هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 2 خرداد هوش پایه ششم
سوالات آزمون 9 خرداد هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 9 خرداد هوش پایه ششم
سوالات آزمون 16 خرداد هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 16 خرداد هوش پایه ششم
آزمون 23 خرداد هوش پایه ششم
60 دقیقه
آزمون 23 خرداد هوش دقت و سرعت پایه ششم
40 دقیقه
پاسخنامه آزمون 23 خرداد هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 23 خرداد دقت و سرعت هوش پایه ششم
سوالات آزمون 30 خرداد هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 30 خرداد هوش پایه ششم
آزمون 6 تیر هوش پایه ششم
60 دقیقه
آزمون 6 تیر هوش دقت و سرعت پایه ششم
40 دقیقه
پاسخنامه آزمون 6 تیر هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 6 تیر دقت و سرعت هوش پایه ششم
سوالات آزمون 13 تیر هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 13 تیر هوش پایه ششم
آزمون 21 تیر هوش پایه ششم
60 دقیقه
آزمون 21 تیر دقت و سرعت هوش پایه ششم
20 دقیقه
پاسخنامه آزمون 21 تیر هوش پایه ششم
پاسخنامه آزمون 21 تیر دقت و سرعت هوش پایه ششم

امتیاز

4.19 از 5 / 111 رای