تماس بگیرید

021-91070473


دوره هوش و استعدادتحلیلی ویژه پایه پنجم ابتدایی

دوره هوش و استعدادتحلیلی ویژه پایه پنجم ابتدایی
تعداد آزمون ها
28 آزمون
تعداد فصل ها
28 فصل
مدت دوره
25 ساعت
تعداد جلسات
98 جلسه
مدرس دوره
کوشا صمیمی
بسته است

توضیحات دوره

برنامه راهبردی بهار

 

جلسات دوره

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
18 دقیقه
pdf تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
0 دقیقه
خلاصه تست استندفورد-بینه برای سنجش اولیه دانش آموزان
0 دقیقه
کتاب انگلیسی advanced IQ tests ( کتاب اول فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
کتاب انگلیسی intelligence_tests ( کتاب دوم فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
تمرین برش برای تقویت هوش فضایی (این گسترده ها را برش بزنید، بارها و بارها جلو چشم خود تا بزنید، به مرور زمان مغز شما این توانایی را پیدا می کند.)
0 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش اول
21 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش دوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش سوم
19 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش چهارم
16 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش پنجم
10 دقیقه
آزمون اول
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون اول
24 دقیقه
آزمون دوم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش اول
19 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش دوم
25 دقیقه
آزمون سوم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون سوم
30 دقیقه
آزمون چهارم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون چهارم
26 دقیقه
آزمون پنجم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون پنجم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت یک
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت دو
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت سوم
24 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت چهارم
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت پنجم
16 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت یک
22 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت سوم
13 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت دوم
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت سوم
0 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت دوم
21 دقیقه
آزمون 22 آذر هوش پنجم
45 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 28 آذر هوش پنجم
45 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 6 دی هوش پنجم
45 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 6 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 13 دی هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 20 دی هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 26 دی هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 4 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 10 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 18 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
آزمون 18 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 24 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 2 اسفند هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 8 اسفند هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند هوش پنجم
0 دقیقه
فرم تکمیل اطلاعات
0 دقیقه
آزمون 16 اسفند هوش پنجم
45 دقیقه
نظرسنجی هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 22 اسفند هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 5 فروردین هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 فروردین هوش پنجم
0 دقیقه
نظرسنجی دوم هوش
0 دقیقه
آزمون 14 فروردین هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 14 فروردین هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 22 فروردین هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 28فروردین هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 5 اردیبهشت هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 اردیبهشت هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 11 اردیبهشت هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 11 اردیبهشت هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 18 اردیبهشت هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 اردیبهشت هوش پنجم
0 دقیقه
نظرسنجی هوش پنجم
5 دقیقه
آزمون 26 اردیبهشت هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 اردیبهشت هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 2 خرداد هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 خرداد هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 9 خرداد هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 9 خرداد هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 16 خرداد هوش پنجم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 16 خرداد هوش پنجم
0 دقیقه

امتیاز

4.28 از 5 / 9 رای