تماس بگیرید

021-91070473


میکرو آموزش شیمی پایه - ترکیبات یونی، فرمول نویسی و انرژی شبکه

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
تعداد فراگیر
35 نفر
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
بسته است

توضیحات دوره

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای