تماس بگیرید

021-91070473


تیم فرایاد

با هم قدرتمندتریم. تیم ما دست در دست هم دارد تا به اهداف والای فرایاد برسیم

بابک ندرخانی

Co Founder

وحید ملایی

Co Founder & CEO

پرویز همتی

CTO

احمد خورشیدی

Senior Developer

محمد بهاج روی

Marketing Manager

مسعود حاجی اسحق

Hardware Manager

مسعود زاهدی

Graphic Designer

ساناز سلیمان‌نیا

Production Manager

آرمان امیراحمدی

Front-End Developer

مهدی شریفی‌مهر

Android Developer

بهنام کاکاوند

Video Streaming Engineer

محمد شفیعی

DevOps