آموزش روش تدریس حسابان یازدهم

تعداد فراگیر 13231
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 30جلسه
تعداد آزمون ها 4آزمون
مدت دوره 32 ساعت
اساتید ابراهیم ریحانی،محمد تقی طاهری تنجانی،مجتبی قربانی آرانی،هادی مین باشیان،علی رنجبری،محمد باقر اسدی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

دوره آموزشی کوتاه حسابان  با کد "99506033" در قالب "32 ساعت" آموزشی ضمن خدمت در مقطع یازدهم یکی از دوره‌های ضمن خدمت آموزش و پرورش بوده است که به صورت الکترونیکی در سامانه آنلاین  فرایاد برگزار شده است. در این دوره حدود 13231 هزارنفر فراگیر در سراسر ایران داشته است. 4 آزمون تستی به صورت آنلاین در سامانه برگزار شد و نتایج آزمون ها به همراه فعالیت های کلاسی در پنل ضمن خدمت ثبت گردید.

جلسات دوره ‌
آشنایی با هندسه تحلیلی
13 دقیقه
تابع لگاریتمی
13 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا
8 دقیقه
مفهوم حد و فرآیندهای حدی
19 دقیقه
اساتید دوره‌

ابراهیم ریحانی

مولف کتاب درسی

محمد تقی طاهری تنجانی

مولف کتاب درسی

مجتبی قربانی آرانی

مولف کتاب درسی

هادی مین باشیان

مولف کتاب درسی

علی رنجبری

مولف کتاب درسی

محمد باقر اسدی

مولف کتاب درسی