آموزش دوخت سرویس آشپزخانه

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه
150,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
 
150,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش دوخت دستگیره
25 دقیقه
آموزش دوخت دستمال آشپزخانه
23 دقیقه
آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه
28 دقیقه
آموزش دوخت دستکش فر
20 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای