آموزش هنر مکرومه بافی

آموزش هنر مکرومه بافی
200,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
 
200,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه
8 دقیقه
آموزش بافت انواع گره ها
33 دقیقه
آموزش بافت آویز گلدان
24 دقیقه
آموزش بافت پر
8 دقیقه
آموزش بافت دیوار کوب
47 دقیقه
آموزش بافت دیوار کوب
22 دقیقه
آموزش بافت دیوار کوب
16 دقیقه
آموزش بافت کیف
19 دقیقه
آموزش بافت قاب آیینه
27 دقیقه
آموزش بافت جاسوییچی
12 دقیقه
آموزش بافت لوستر
39 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای