تست دموی تیزهوشان


تعداد فراگیر 19 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
تعداد جلسات 4 جلسه
تعداد آزمون ها 4 آزمون
مدرس دوره علی حبیبی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
تست دمو آزمون 2 اسفندهوش و استعداد ورودی پایه نهم
0 دقیقه
تست دمو آزمون 2 اسفندهوش و استعداد پنجم
0 دقیقه
تست دمو آزمون 2 اسفندهوش و استعداد ششم
0 دقیقه
تست دمو آزمون 2 اسفندهوش و استعداد ششم
0 دقیقه
اساتید دوره‌


علی حبیبی

مربی آموزش حفظ