مدیریت تجمعات انبوه

خطا: متاسفانه ویدیوی مورد نظر در دسترس نیست.

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود

مدت دوره 389 ساعت
تعداد فراگیر 24 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
تعداد جلسات 45 جلسه
تعداد آزمون ها 40 آزمون
مدرس دوره علی حبیبی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
تست ویدیو بی ویدیو
0 دقیقه
تست ویدیو
15 دقیقه
آزمون 3 خرداد هوش
0 دقیقه
جلسه لایو فرایاد
0 دقیقه
آزمون 10 خرداد
30 دقیقه
آزمون 17 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 18 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 20 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 22 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 23 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 4 بدو خدمت تستی
0 دقیقه
آزمون 25 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون ادبیات تستی
0 دقیقه
آزمون 27 خرداد تستی
300 دقیقه
آزمون جامع 2 تستی
100 دقیقه
آزمون جامع تستی - 3
0 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 4
0 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 5
0 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 6
7000 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 7
8000 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 8
5000 دقیقه
آزمون جامع شیمی دوازدهم
0 دقیقه
آزمون جامع شیمی دوازدهم - آزمون دوم
0 دقیقه
صفحه نخست
0 دقیقه
آزمون جامع شیمی دهم - فصل اول
500 دقیقه
​​​​آزمون جامع شیمی دهم - فصل دوم
500 دقیقه
​​​​آزمون جامع شیمی دهم - فصل سوم
100 دقیقه
​​​​آزمون جامع شیمی یازدهم - فصل اول
500 دقیقه
آزمون جامع زیست دوازدهم - آزمون اول
0 دقیقه
اسم فاعل
0 دقیقه
الفعل المجهول
0 دقیقه
فعل المجهول
0 دقیقه
الجمله الفعلیه و اسمیه
0 دقیقه
اشکال الافعال 2
0 دقیقه
اشکال الافعال 1
0 دقیقه
عربی دهم - الاعداد
0 دقیقه
عربی دهم - مراجعة دروس الصّف التّاسع
0 دقیقه
عربی دهم - ترجمه الافعال
0 دقیقه
مدرک دوره تستی
0 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون جامع شیمی یازدهم - فصل دوم
0 دقیقه
آزمون جامع شیمی یازدهم - فصل سوم
90 دقیقه
عربی یازدهم - إسم التّفضیل، إسم الـمکان
120 دقیقه
عربی یاردهم - تَرجَمةُ الفعل الـمُضارعُ (1)
1000 دقیقه
عربی دهم - اجاروالمجرور
100 دقیقه
اساتید دوره‌


علی حبیبی

مربی آموزش حفظ