مدیریت تجمعات انبوه


مدت دوره 124 ساعت
تعداد فراگیر 22 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 18 جلسه
تعداد آزمون ها 16 آزمون
مدرس دوره موسسه طراحان مد
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه لایو فرایاد
0 دقیقه
آزمون 3 خرداد هوش
0 دقیقه
آزمون 10 خرداد
30 دقیقه
آزمون 17 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 18 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 20 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 22 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 23 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون 4 بدو خدمت تستی
0 دقیقه
آزمون 25 خرداد تستی
0 دقیقه
آزمون ادبیات تستی
0 دقیقه
آزمون 27 خرداد تستی
300 دقیقه
آزمون جامع 2 تستی
100 دقیقه
آزمون جامع تستی - 3
0 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 4
0 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 5
0 دقیقه
آزمون جامع فارسی کنکور - آزمون جامع 6
7000 دقیقه
مدرک دوره تستی
0 دقیقه
اساتید دوره‌