آموزش جامع دین و زندگی کنکور

65,000 تومان

مدت دوره 27 ساعت
تعداد فراگیر 9 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 85 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره سید احسان هندی
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
هدف آفرینش - تدریس
22 دقیقه
هدف آفرینش - تست
16 دقیقه
پر پرواز - تدریس
23 دقیقه
پر پرواز - تست
19 دقیقه
پنجره‌ای به روشنایی - تدریس
19 دقیقه
پنجره ای به روشنایی - تست
27 دقیقه
آینده روشن - تدریس
17 دقیقه
آینده روشن - تست
18 دقیقه
منزلگاه بعد - تدریس
15 دقیقه
منزلگاه بعد -تست
20 دقیقه
واقعه بزرگ - تدریس
16 دقیقه
واقعه بزرگ - تست
16 دقیقه
فرجام کار- تدریس
18 دقیقه
فرجام کار- تست
17 دقیقه
آهنگ سفر- تدریس
21 دقیقه
آهنگ سفر - تست
22 دقیقه
دوستی با خدا - تدریس
16 دقیقه
دوستی با خدا - تست
25 دقیقه
یاری از نماز و روزه - تدریس
22 دقیقه
یاری از نماز و روزه - تست
21 دقیقه
فضیلت آراستگی - تدریس
15 دقیقه
فضیلت آراستگی - تست
14 دقیقه
زیبایی پوشیدگی - تدریس
19 دقیقه
زیبایی پوشیدگی - تست
19 دقیقه
هدایت الهی - تدریس
26 دقیقه
هدایت الهی - تست
18 دقیقه
تداوم هدایت(قسمت اول) - تدریس
14 دقیقه
تداوم هدایت(قسمت دوم) - تدریس
19 دقیقه
تداوم هدایت - تست
21 دقیقه
معجزه جاویدان - تدریس
23 دقیقه
معجزه جاویدان - تست
16 دقیقه
مسئولیت‌های پیامبر(ص)(قسمت اول) -تدریس
17 دقیقه
مسئولیت‌های پیامبر(ص)(قسمت دوم) -تدریس
21 دقیقه
مسئولیت‌های پیامبر(ص) - تست
18 دقیقه
امامت، تداوم رسالت(قسمت اول) -تدریس
20 دقیقه
امامت، تداوم رسالت(قسمت دوم) -تدریس
19 دقیقه
امامت ، تداوم رسالت -تست
20 دقیقه
پیشوایان اسوه (قسمت اول) - تدریس
19 دقیقه
پیشوایان اسوه(قسمت دوم) - تدریس
18 دقیقه
پیشوایان اسوه - تست
14 دقیقه
وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رسول خدا (ص)- تدریس
20 دقیقه
وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رسول خدا (ص) - تست
19 دقیقه
احیای ارزش های راستین(قسمت اول) - تدریس
13 دقیقه
احیای ارزش های راستین(قسمت دوم) - تدریس
21 دقیقه
احیای ارزش های راستین - تست
16 دقیقه
عصر غیبت(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
عصر غیبت(قسمت دوم) - تدریس
25 دقیقه
عصر غیبت - تست
17 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه(قسمت اول) - تدریس
18 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه (قسمت دوم) - تدریس
18 دقیقه
مرجعیت و ولایت فقیه - تست
15 دقیقه
عزت نفس - تدریس
22 دقیقه
عزت نفس - تست
16 دقیقه
پیوند مقدس - تدریس
24 دقیقه
پیوند مقدس- تست
16 دقیقه
هستی بخش (قسمت اول) - تدریس
19 دقیقه
هستی بخش(قسمت دوم) - تدریس
17 دقیقه
هستی بخش - تست
21 دقیقه
یگانه بی همتا(قسمت اول) - تدریس
21 دقیقه
یگانه بی همتا (قسمت دوم) - تدریس
13 دقیقه
یگانه بی همتا - تست
19 دقیقه
توحید و سبک زندگی(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
توحید و سبک زندگی(قسمت دوم) - تدریس
19 دقیقه
توحید و سبک زندگی - تست
17 دقیقه
فقط برای او (قسمت اول) - تدریس
20 دقیقه
فقط برای او (قسمت دوم)- تدریس
23 دقیقه
فقط برای او - تست
19 دقیقه
قدرت پرواز(قسمت اول) - تدریس
22 دقیقه
قدرت پرواز(قسمت دوم) - تدریس
21 دقیقه
قدرت پرواز - تست
19 دقیقه
سنت های خداوند در زندگی - تدریس
36 دقیقه
سنت های خداوند در زندگی - تست
18 دقیقه
بازگشت(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
بازگشت (قسمت دوم) - تدریس
17 دقیقه
بازگشت - تست
16 دقیقه
احکام الهی در زندگی امروز(قسمت اول) - تدریس
16 دقیقه
احکام الهی در زندگی امروز (قسمت دوم) - تدریس
24 دقیقه
احکام الهی در زندگی امروز - تست
16 دقیقه
پایه های استوار(قسمت اول) - تدریس
15 دقیقه
پایه های استوار(قسمت دوم) - تدریس
26 دقیقه
پایه های استوار - تست
17 دقیقه
تمدن جدید و مسئولیت ما (قسمت اول) - تدریس
30 دقیقه
تمدن جدید و مسئولیت ما(قسمت دوم) - تدریس
25 دقیقه
تمدن جدید و مسئولیت ما - تست
14 دقیقه
آزمون جامع
25 دقیقه
اساتید دوره‌


سید احسان هندی

سوابق اجرایی:

- از مولفین کتاب های آبی جامع، یازدهم، دهم، زرد عمومی و جمع بندی کانون فرهنگی آموزش

- از مولفین کتاب دین و زندگی زیپ انتشارات اندیشه فائق

- 20 سال سابقه همکاری در طرح سوال، ویراستاری و گزینش آزمون های دین و زندگی گروه آزمون کانون فرهنگی آموزش

- مدرس مرکز علامه حلی 10 تهران، نمونه دولتی رشد منطقه 16 و ...