آموزش جامع فیزیک دوازدهم

65,000 تومان

مدت دوره 24 ساعت
تعداد فراگیر 25 نفر
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 61 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره نیما نوروزی
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
ویژگی های محصول و روش استفاده از آن
9 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت - بخش اول
25 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت - بخش دوم
24 دقیقه
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست - بخش اول
27 دقیقه
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست - بخش دوم
24 دقیقه
مفهوم شتاب
27 دقیقه
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش اول
24 دقیقه
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش دوم
25 دقیقه
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش سوم
26 دقیقه
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش چهارم
26 دقیقه
تست های ترکیبی
23 دقیقه
سقوط آزاد (1) (ویژه رشته ریاضی)
24 دقیقه
سقوط آزاد (2) (ویژه رشته ریاضی)
28 دقیقه
قوانین نیوتون
22 دقیقه
نیروهای گرانش و وزن
22 دقیقه
نیروی عمودی سطح و روش حل مسائل آسانسور
24 دقیقه
نیروی اصطکاک - بخش اول
26 دقیقه
نیروی اصطکاک - بخش دوم
31 دقیقه
نیروی کشسانی فنر و نیروی طناب
25 دقیقه
نیروی مقاومت شاره و روش حل مسائل تعادل
22 دقیقه
تکانه
22 دقیقه
تست های ترکیبی دینامیک
20 دقیقه
مفاهیم حرکت دایره ای
27 دقیقه
نیروی مرکزگرا و انواع حالات آن - بخش اول
23 دقیقه
نیروی مرکزگرا و انواع حالات آن - بخش دوم
24 دقیقه
حرکت ماهواره
23 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت هماهنگ ساده
26 دقیقه
تکنیک سه خط طلایی نوسان
25 دقیقه
سامانه جرم - فنر
23 دقیقه
انرژی در حرکت هماهنگ ساده
23 دقیقه
آونگ ساده
27 دقیقه
انواع موج و مشخصه های آن
22 دقیقه
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش اول
26 دقیقه
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش دوم
21 دقیقه
امواج الکترومغناطیسی
24 دقیقه
موج طولی و مشخصه های آن
26 دقیقه
موج صوتی و شدت صوت
21 دقیقه
تراز شدت صوت
18 دقیقه
تراز نسبی شدت صوت و اثر دوپلر
23 دقیقه
بازتاب موج - بخش اول
26 دقیقه
بازتاب موج - بخش دوم
26 دقیقه
بازتاب موج - بخش سوم
24 دقیقه
شکست موج - بخش اول
20 دقیقه
شکست موج - بخش دوم
21 دقیقه
شکست موج بخش سوم
25 دقیقه
شکست موج بخش چهارم
25 دقیقه
پراش و تداخل موج
19 دقیقه
موج ایستاده و تشدید - بخش اول
20 دقیقه
موج ایستاده و تشدید - بخش دوم
17 دقیقه
موج ایستاده و تشدید - بخش سوم
23 دقیقه
اثر فوتوالکتریک و فوتون - بخش اول
29 دقیقه
اثر فوتوالکتریک و فوتون - بخش دوم
34 دقیقه
قانون پایستگی انرژی در اثر فوتوالکتریک(ویژه رشته ریاضی)
20 دقیقه
طیف خطی و معادله های بالمر و ریدبرگ
27 دقیقه
مدل های اتمی - بخش اول
26 دقیقه
مدل های اتمی - بخش دوم
24 دقیقه
طیف جذبی و لیزر
26 دقیقه
ساختار هسته و انرژی بستگی هسته
24 دقیقه
پرتوزایی طبیعی
23 دقیقه
واپاشی پرتوزا و نیمه عمر
25 دقیقه
شکافت و گداخت هسته ای (ویژه رشته ریاضی)
14 دقیقه
اساتید دوره‌


نیما نوروزی

 سوابق اجرایی:
-  مولف و طراح سئوال آزمون کانون فرهنگی آموزش (قلم چی )
- مولف کتاب دبیران پرمخاطب
- کارشناس درس فیزیک برنامه تلویزیونی فرصت برابر شبکه آموزش صدا و سیما
- مسئول صفحه کنکور و کارشناس درسی کنکور (فیزیک) در روزنامه هفت صبح