آموزش جامع هندسه پایه (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان 36,400 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 10 ساعت
تعداد جلسات 16 جلسه
مدرس دوره حسن نوذری
 
52,000 تومان 36,400 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مجموع زوایا در مثلث
41 دقیقه
محاسبات عددی
42 دقیقه
اصل توازی
35 دقیقه
تالس دوبل
45 دقیقه
نکات تشابه
45 دقیقه
تالس در ذوزنقه
35 دقیقه
مدل های تعریف مساحت
30 دقیقه
روش x,y
38 دقیقه
ارتفاع در مساحت
30 دقیقه
وتر و کمان
44 دقیقه
دایره محاطی
29 دقیقه
معرفی تبدیل
35 دقیقه
دوران ، بازتاب ،تجانس
40 دقیقه
هندسه فضایی مکعب
30 دقیقه
منشور، استوانه ، هرم
46 دقیقه
مخروط کره ، اصل کاوالیری
48 دقیقه
اساتید دوره‌

حسن نوذری

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب کار ریاضی تجربی انتشارات نیمکت سبز 

- مولف کتاب گسسته انتشارات نوبل 

- کتاب گسسته انتشارات تضمین دانش