آموزش جامع فیزیک پایه کنکور

78,000 تومان

مدت دوره 29 ساعت
تعداد فراگیر 29 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 100 جلسه
مدرس دوره نیما نوروزی
 
78,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
فیزیک دانش بنیادی و مدل سازی در آن
21 دقیقه
کمیت های فیزیکی و انواع آن
20 دقیقه
روش های تبدیل واحد - قسمت اول
20 دقیقه
روش های تبدیل واحد - قسمت دوم
19 دقیقه
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت اول
20 دقیقه
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت دوم
19 دقیقه
کولیس و ریزسنج
20 دقیقه
تخمین مرتبه بزرگی
15 دقیقه
چگالی - قسمت اول
17 دقیقه
چگالی - قسمت دوم
16 دقیقه
انرژی جنبشی
17 دقیقه
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
19 دقیقه
کار انواع نیروهای خاص - قسمت اول
18 دقیقه
کار انواع نیروهای خاص - قسمت دوم
18 دقیقه
کار برآیند نیروها
18 دقیقه
انرژی پتانسیل
16 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت اول
18 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت دوم
21 دقیقه
روش حل مسائل دستگاه ها در دو وضعیت
0 دقیقه
توان و بازده
17 دقیقه
ویژگی های فیزیکی مواد و فشار
20 دقیقه
فشار اجسام جامد
15 دقیقه
فشار در شاره ها - قسمت اول
17 دقیقه
فشار در شاره ها - قسمت دوم
20 دقیقه
بالابر هیدرولیکی و نیروی وارد بر سطح توسط مایع
19 دقیقه
لوله U شکل - قسمت اول
19 دقیقه
لوله U شکل - قسمت دوم
20 دقیقه
جوسنج یا بارومتر
15 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت اول
17 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت دوم
17 دقیقه
شاره در حرکت و اصل برنولی
19 دقیقه
دما و دماسنجی
17 دقیقه
انبساط گرمایی - قسمت اول
19 دقیقه
انبساط گرمایی - قسمت دوم
18 دقیقه
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت اول
18 دقیقه
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت دوم
18 دقیقه
تبادل گرما بین دو یا چند جسم
21 دقیقه
تکنیک آورده های آب و یخ
20 دقیقه
روش های انتقال گرما - قسمت اول
17 دقیقه
روش های انتقال گرما - قسمت دوم
17 دقیقه
قانون گازهای کامل - قسمت اول
15 دقیقه
قانون گازهای کامل - قسمت دوم
17 دقیقه
انواع فرآیندهای خاص - قسمت اول
19 دقیقه
انواع فرآیندهای خاص - قسمت دوم
20 دقیقه
چرخه ترمودینامیک
17 دقیقه
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت اول
18 دقیقه
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت دوم
18 دقیقه
یخچال
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث فیزیک واندازه گیری
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث کار، انرژی وتوان
16 دقیقه
آزمون جامع مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد و فشار
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث دما و گرما
17 دقیقه
مفاهیم اولیه الکتریسته و بار الکتریکی
19 دقیقه
قانون کولن -بخش اول
14 دقیقه
قانون کولن -بخش دوم
18 دقیقه
قانون کولن -بخش سوم
20 دقیقه
میدان الکتریکی -بخش اول
16 دقیقه
میدان الکتریکی -بخش دوم
18 دقیقه
میدان الکتریکی - بخش سوم
16 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش اول
18 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش دوم
18 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش سوم
18 دقیقه
توزیع بار و میدان الکتریکی در رساناها
16 دقیقه
چگالی سطحی - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
خازن - بخش اول
17 دقیقه
خازن - بخش دوم
19 دقیقه
خازن - بخش سوم
18 دقیقه
آزمون جامع مبحث الکتریسیته ساکن
19 دقیقه
مفاهیم اولیه جریان
17 دقیقه
مقاومت الکتریکی و قانون اهم
15 دقیقه
عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
20 دقیقه
نیروی محرکه الکتریکی و بررسی یک مدار ساده
14 دقیقه
توان و انرژی الکتریکی - بخش اول
20 دقیقه
توان و انرژی الکتریکی - بخش دوم
19 دقیقه
ترکیب مقاومت ها- بخش اول
20 دقیقه
ترکیب مقاومت ها - بخش دوم
20 دقیقه
ترکیب مقاومت ها - بخش سوم
19 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش اول
16 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش دوم
17 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش سوم
20 دقیقه
آمپرسنج، ولت سنج و کلید
21 دقیقه
مدار RC
14 دقیقه
آزمون جامع مبحث الکتریسیته جاری
14 دقیقه
اثر دما بر مقاومت و کدگذاری مقاومت ها - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
مقاومت های خاص و دیود - ویژه رشته ریاضی
12 دقیقه
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش اول - ویژه رشته ریاضی
19 دقیقه
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش دوم - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
قاعده انشعاب - ویژه رشته ریاضی
21 دقیقه
اساتید دوره‌


نیما نوروزی

سوابق اجرایی:

- مدرس و كارشناس صدا وسيما،  فرصت برابر ، كارنامه ٢٠ شبكه آموزش و راديو جوان
- مدرس و مولف پرتيراژترين مجموعه آموزش فيزيك مفهومي كشور
- مولف، طراح و گزينشگر كانون فرهنگي آموزش قلم چي
- اولين مدرس كلاس هاي آنلاين كنكور در سال ٩٣
- مسئول صفحه ي آموزش و كنكور روزنامه هفت صبح
- مولف و مدرس دي وي دي هاي آموزش فيزيك شركت رهپويان دانش و انديشه 
- با ١٨ سال سابقه  تدريس در مدارس تهران و برگزار كننده همايش هاي يك روز يك مبحث در شهرستان هاي كشور


logo-samandehi