آموزش کیف کلیپسی مجلسی

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش ساخت کیف کلیپسی مجلسی (قسمت1)
28 دقیقه
آموزش ساخت کیف کلیپسی مجلسی (قسمت2)
22 دقیقه
آموزش کیف کلیپسی طبله جدا
18 دقیقه
آموزش کیف کلیپسی با رویه چرم
19 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.