آموزش دکوپاژ

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 8 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
معرفی
1 دقیقه
آموزش دکوپاژ روی جعبه تزیینی (قسمت1)
22 دقیقه
آموزش دکوپاژ روی جعبه تزیینی (قسمت2)
21 دقیقه
آموزش تکنیک کاشی دستساز
39 دقیقه
تکنیک چاپ روی چوب
23 دقیقه
آموزش دکوپاژ با پارچه روی بشقاب شیشه ای
12 دقیقه
تکنیک ترنسفر روی قاب آینه
8 دقیقه
تکنیک دستمال کاغذی
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.