آموزش جواهردوزی و درباری دوزی

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 3 ساعت
تعداد جلسات 8 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش تزئینات لباس
41 دقیقه
آموزش گل های حریر
12 دقیقه
آموزش گل های صدفی
12 دقیقه
آموزش سرمه دوزی
18 دقیقه
آموزش پنل دوزی
27 دقیقه
آموزش درباری دوزی
37 دقیقه
آموزش تنبوره دوزی
10 دقیقه
آموزش چند تکنیک کاربردی
11 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.