آموزش مفهومی فارسی سوم (ابتدایی)

آموزش مفهومی فارسی سوم (ابتدایی)
32,500 تومان 16,000 تومان

مدت دوره 3 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 14 جلسه
مدرس دوره خانم بیات
 
32,500 تومان 16,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه
3 دقیقه
درس اول - محله ما
14 دقیقه
درس دوم- زنگ ورزش
20 دقیقه
درس سوم - آسمان آبی - طبیعت پاک
13 دقیقه
درس چهارم - آواز گنجشک
17 دقیقه
درس پنجم - بلدرچین وبرزگر
12 دقیقه
درس ششم - فداکاران
13 دقیقه
درس هفتم - کار نیک
17 دقیقه
درس یازدهم - نویسنده بزرگ
14 دقیقه
درس دوازدهم - ایران عزیز
7 دقیقه
درس چهاردهم - ایران آباد
13 دقیقه
درس پانزدهم - دریا
11 دقیقه
درس شانزدهم - اگر جنگل نباشد
13 دقیقه
درس هفدهم -چشم های آسمان
21 دقیقه
اساتید دوره‌