آموزش مفهومی ریاضی سوم جدید (ابتدایی)

32,500 تومان 16,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.


مدت دوره 8 ساعت
تعداد فراگیر 203 نفر
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 42 جلسه
مدرس دوره ساناز نادری شیران
 
32,500 تومان 16,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
- توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
- طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي 
- راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

جلسات دوره ‌
حل مسأله به روش الگویابی
13 دقیقه
شمارش چند تا چند تا
16 دقیقه
ماشین ها ی ورودی - خروجی
16 دقیقه
ساعت در بعد ازظهر
17 دقیقه
الگوهای متقارن
11 دقیقه
حل مسأله به روش الگو سازی
17 دقیقه
معرفی عدد هزار
10 دقیقه
ارزش مکانی
10 دقیقه
ارزش مکانی
12 دقیقه
عددهای تقریبی
13 دقیقه
حل مسأله به روش رسم شکل
5 دقیقه
کسر
11 دقیقه
کاربرد کسر در اندازه گیری
14 دقیقه
تساوی کسرها
13 دقیقه
مقایسه کسرها
13 دقیقه
حل مسأله به روش نمادین
9 دقیقه
ضرب
8 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی
10 دقیقه
خاصیت های ضرب
13 دقیقه
تقسیم
17 دقیقه
حل مسأله به روش حدس و آزمایش
11 دقیقه
جدول داده ها
7 دقیقه
احتمال
13 دقیقه
نمودار دایره ای
9 دقیقه
انتخاب نمودار
5 دقیقه
حل مسأله به روش حذف حالت های نا مطلوب
7 دقیقه
ضرب در عدد 10
7 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
11 دقیقه
محاسبه ضرب
5 دقیقه
تقسیم با باقی مانده
10 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
13 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
10 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات