عنوان دوره برنامه نویسی Android و IOS به کمک SaffronCode
جلسه ابزار های گرافیکی
برای دسترسی به پخش زنده حتما باید وارد سایت شوید.
لطفا در زمان مقرر شده مراجعه فرمایید.
برگشت به صفحه درس