آموزش مفهومی زبان دهم (متوسطه دوم)

52,000 تومان

مدت دوره 10 ساعت
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 16 جلسه
مدرس دوره امیر سرآبادانی
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
Lesson 1: Vocabulary
44 دقیقه
Lesson 1: Reading and writing
39 دقیقه
Lesson 1: Grammar
46 دقیقه
Lesson 1: Exercise
27 دقیقه
Lesson 2: Vocabulary
23 دقیقه
Lesson 2: Reading and writing
30 دقیقه
Lesson 2: Grammar
49 دقیقه
Midterm
36 دقیقه
Lesson 3: Vocabulary
37 دقیقه
Lesson 3: Reading and writing
35 دقیقه
Lesson 3: Grammar
49 دقیقه
Lesson 3: Exercise
30 دقیقه
Lesson 4: Vocabulary
38 دقیقه
Lesson 4: Reading and writing
37 دقیقه
Lesson 4: Grammar
44 دقیقه
Final
25 دقیقه
اساتید دوره‌


امیر سرآبادانی

سوابق اجرایی:
- مدرس زبان در آموزشگاه علوم و فنون کیش
- مدرس زبان در آموزشگاه سفیر گفتمان و سایر موسسات برتر آموزشی
 

نظرات