تماس بگیرید

021-91070473


مصطفی علیزاده


https://www.farayad.org/storage/user/76/6c/766c64336c3d7f98c2b8b5d2a8a2940b/766c64336c3d7f98c2b8b5d2a8a2940b_avatar.jpg?v=1544092464
نام و نام خانوادگی : مصطفی علیزاده آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : ریاضی محض محل تحصیل: دانشگاه بیرجند

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب ریاضی دان کوچک انتشارات کانون فرهنگی آموزش

- تدریس در مدارس معتبر تهران

دوره های مصطفی علیزاده