مصطفی علیزاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مصطفی علیزاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : ریاضی محض
محل تحصیل: دانشگاه بیرجند

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب ریاضی دان کوچک انتشارات کانون فرهنگی آموزش

- تدریس در مدارس معتبر تهران

دور‌‌ه‌های مصطفی علیزاده