تماس بگیرید

021-91070473


آرش رحیمی


https://www.farayad.org/storage/user/ee/2c/ee2c9498b3996e375397bc645d9052ad/ee2c9498b3996e375397bc645d9052ad_avatar.jpg?v=1543319226
نام و نام خانوادگی : آرش رحیمی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : کامپیوتر محل تحصیل: دانگاه صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب های ریاضی آبی کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب ریاضی دوسالانه کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب نوروز کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب جمع بندی زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب گل واژه ریاضی تجربی ماک 

- مولف بانک تست ریاضی تجربی و دیفرانسیل آلما 

- شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان 

دوره‌های آرش رحیمی