تماس بگیرید

021-91070473


دکتر ندا مفاخری


https://www.farayad.org/storage/user/87/d7/87d704661a642614178d98fee3addada/87d704661a642614178d98fee3addada_avatar.jpg?v=1542617851
نام و نام خانوادگی : دکتر ندا مفاخری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- مدرس و مشاور مدیریت کسب وکار

- مربی حرفه ای بیزینس – عضو انجمن بین المللی کوچینگ

- با بیش از پانزده سال حضور موفق در فضای آموزش مدیریت ایران

دوره‌های دکتر ندا مفاخری