تماس بگیرید

021-91070473


دکتر ندا مفاخری


نام و نام خانوادگی : دکتر ندا مفاخری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- مدرس و مشاور مدیریت کسب وکار

- مربی حرفه ای بیزینس – عضو انجمن بین المللی کوچینگ

- با بیش از پانزده سال حضور موفق در فضای آموزش مدیریت ایران

دوره های دکتر ندا مفاخری