تماس بگیرید

021-91070473


حجت الاسلام علی امیری


https://www.farayad.org/storage/user/bf/8b/bf8bb91413856eb2f152872ef5166b22/bf8bb91413856eb2f152872ef5166b22_avatar.jpg?v=1595043732
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام علی امیری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : حقوق - جرم و جزاشناسی محل تحصیل: موسسه آموزش عالی علوم انسانی
دوره های حجت الاسلام علی امیری