تماس بگیرید

021-91070473


حجت الاسلام مصطفی نظری


https://www.farayad.org/storage/user/b0/a1/b0a13f53f4f1694fdcc22b379f72aaf7/b0a13f53f4f1694fdcc22b379f72aaf7_avatar.jpg?v=1595043467
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام مصطفی نظری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : - محل تحصیل: مشاوره
- تحصیل علوم دینی رایج در حوزه های مبارک علمیه
- تحصیل علوم عقلی
- عضویت در هیات مدیرهی موسسه آموزشی و پژوهشی شمس.
- استاد واحد علوم انسانی جهاد دانشگاهی، در سرفصلهای خانواده و ازدواج
-تدریس تدبردرقرآن کریم جزء 30 ، دانشکده قرآن اوقاف
- تدریس فلسفه پایه شش حوزه، مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام
دوره های حجت الاسلام مصطفی نظری