تماس بگیرید

021-91070473


سیده زهرا حسینی نژاد


https://www.farayad.org/storage/user/0e/98/0e988d428021c7241f2caf85b274aa20/0e988d428021c7241f2caf85b274aa20_avatar.jpg?v=1595043026
نام و نام خانوادگی : سیده زهرا حسینی نژاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی کودک و نوجوان محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
   - ارائه مقاله پژوهشی و سخنرانی در سومین کنگره ملّی هنردرمانی در ایران با موضوع: «بررسی مؤلفه های جمع-گرایی و فردگرایی در پرتیراژترین کتاب های داستان کودکان با        استفاده از نظام تحلیل محتوایی آزمون اندریافت موضوع»
   - ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان «عشق از نوع ویژه در درمان روان تحلیلگری» در جلسه ژورنال کلاب در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  - تدریس دوره های روانشناسی رشد و نظریه های روانشناسی شخصیت با رویکرد انتقادی و انسان شناسی اسلامی 
- فعالیت بالینی در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانواده ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان روانشناس بالینی کودک و نوجوان 
- تدریس دروس تخصصی روان شناسی در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی 
دوره های سیده زهرا حسینی نژاد