تماس بگیرید

021-91070473


حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی


https://www.farayad.org/storage/user/ef/b7/efb76d0c1df78e5097057af3041aa7e6/efb76d0c1df78e5097057af3041aa7e6_avatar.jpg?v=1595042582
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی محل تحصیل: -
- تدریس دربنیاد بین المللی نهج البلاغه
- مشاورمجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)
- عضو گروه اخلاق وتربیت مجتمع عالی فقه ومعارف اسلامی
- عضو هیئت مدیره انجمن تعلیم وتربیت اسلامی
- محقق وهمکار مرکز مطالعات تربیت اسلامی وابسته به آموزش وپرورش   
- بازرس انجمن تعلیم وتربیت اسلامی حوزه علمیه             
دوره های حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی