تماس بگیرید

021-91070473


دکتر محمدجواد توکلی


نام و نام خانوادگی : دکتر محمدجواد توکلی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : اقتصاد محل تحصیل: -
- مولف کتاب مبانی فلسفه و روش شناسی اقتصاد
- مولف کتاب اقتصاد جمعیت، از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتی
- مولف کتاب سازوکار بانکداری اسلامی
- داوری نشست های علمی :
نقد کتاب ماهیت پول
نظریه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکاتب اقتصادی شهید صدر
دوره های دکتر محمدجواد توکلی