تماس بگیرید

021-91070473


دکتر محمدجواد توکلی


https://www.farayad.org/storage/user/d0/98/d098c0b90f6a1db9862e2b7f620c86bb/d098c0b90f6a1db9862e2b7f620c86bb_avatar.jpg?v=1594899848
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدجواد توکلی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : اقتصاد محل تحصیل: -
- مولف کتاب مبانی فلسفه و روش شناسی اقتصاد
- مولف کتاب اقتصاد جمعیت، از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتی
- مولف کتاب سازوکار بانکداری اسلامی
- داوری نشست های علمی :
نقد کتاب ماهیت پول
نظریه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکاتب اقتصادی شهید صدر
دوره‌های دکتر محمدجواد توکلی