تماس بگیرید

021-91070473


حجت الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی


https://www.farayad.org/storage/user/70/e4/70e4d5aee8ae7fbfd8769422715cdddd/70e4d5aee8ae7fbfd8769422715cdddd_avatar.jpg?v=1592659927
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره های حجت الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی